Vùng trồng trinh nữ hoàng cung đạt chuẩn GACP-WHO: Bước tiến mới trong sản xuất dược liệu

Vùng trồng trinh nữ hoàng cung đạt chuẩn GACP-WHO: Bước tiến mới trong sản xuất dược liệu

Theo đánh giá của Viện Dược liệu, Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng dược liệu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm Đông dược Việt nam lại chưa được đánh giá cao do nguồn nguyên liệu đầu vào vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Vì thế, với việc…

Xem thêm